Around the World
The Battle of Algiers
آهنگ‌های برخواسـته از دل‌ مردم
70s Songs & Themes
سخنان ابلهانه رضا پهلوی
خليج فارس يا خليج عربی
رابرت کندی (پسر) سوريه و آمريکا
U.S. Election and Bernie Sanders
Is Israel a U.S. ally?
کوبانی: از زندگی تا ويرانی
West & Iraq War Documentary
Snowden's interview with NBC
U.S. Will Attack 7 Countries
Wesley Clark (U.S. 4 Star General)
The Real News Network
Democracy Now!
نوزادان ناقص عراقي بعد از حمله آمريکا
Jesse Ventura and US Policies
Wall Street Uprising
Reagan Tax Cuts for the Rich
Ron Paul, Anti-War Movement
America's Syria Bombing Policy
Syria Rebel Eats Soldier's Heart
U.S. War in Syria (Real Reasons)
Suicides Among US Troops
Brutality in Bahrain (4 Videos)
کشتارآمريکا و انگليس در يمن
Brutality in Saudi Arabia
New Bloodbath in Egypt
وقايع بعد از انقلاب
بيوگرافی و زندگی‌ نامه‌ها
وقايع دوران پهلوی
شورای دربار آينده رضا ربع پهلوی
مصاحبه ابلهانه رضا پهلوی در اسرائيل
مصاحبه ابلهانه رضا پهلوی در آلمان
به طرفداران حمله نظامی به ايران
جمهوری اسلامی و سلطنت طلب‌ها
عباس ميلانی - شاه و رضا شاه
بهرام مشيری - شاه و رضا شاه
شعبان بيمخ، شاه و آيت‌الله کاشانی
بحث يک دانشجو با يک ژنرال شاه
گراميداشت حماسه سياهکل
دفأعيات و اعدام
خسرو گلسرخی و کرامت‌ الله دانشيان
اعدام دکتر حسين فاطمی
وزير امور خارجه دکتر محمد مصدق
کودتای شاه خائن در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲
اشعار و سرودها
New in Daneshjoo TV
خاطرات و گفتگوها
Originally broadcasted on June 16, 2018  
"ژنرالهای خائن و بيگانه پرست شاه"
ارتشبد حسين فردوست، ارتشبد عباس قره باغی و سپهبد ناصر مقدم
طراح و مسئول انهدام ارتش (ارتش پنجم دنيا)، ورود بيخطر آيت الله خمينی به ايران، اعدامها، سانسور سريع راديو تلويزيون و مطبوعات، بازسازی شکنجه خانه آريامهر(ساواک)، قدرت گيری آخوندهای دست پرورده شاه و سازماندهی جمهوری اسلام

سپهبد اميرحسين ربيعی (فرمانده نيروی هوائی) که يکی از خدماتش، نجات جان آيت الله خمينی بعد از سخنرانی تند ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ (۱۰ روز قبل از انقلاب) در بهشت زهرا بود که ايشان را از ميان ازدحام شديد و انبوه فشرده جمعيت در حالت خفگی و بيهوشی بوسيله هليکوپتر ارتش شاهنشاهی به بيمارستان هزار تختخوابی انتقال داد


مجموعه ای از ۲۱ ويدئوی مستند و تاريخی
شاه در۱۰ سال قبل از انقلاب تعداد مساجد ايران و آخوندها را ۷ برابر نمود
همکاری آيت الله خمينی و آيت الله منتظری با سپهبد ناصر مقدم فرمانده ساواک
اعدام تيمسار مقدم و پاکروان در آغاز انقلاب برای فاش نشدن اسرار ملاها
خيانت برخی از ژنرالهای شاه، نقدی از مسعود بهنود - خبرنگار
سريال مستند نارفيق در باره ارتشبد حسين فردوست - ۴ قسمت
ژنرال هويزر آمريکائی آمد و شاه را مثل موش مرده بيرون انداخت

اولين اقدام آخوندها - سانسور و خفقان کامل راديو تلويزيون و مطبوعات
مصاحبه تلويزيون جمهوری اسلامی با ارتشبد حسين فردوست - ۱۱ قسمت

 
Long Road to Hell
America in Iraq (by CNN)


نتايج اسفناک جنايات دشمنان عراق، ليبی‌ و سوريه
وعده‌های دروغين و پوشالی آزادی و دموکراسی، ايجاد ديکتاتوری مطلق و کشتار ميليونها انسان بيگناه، سانسور، خفقان، بی‌قانونی، نابودی کامل ارتش، پليس و ارگانهای امداد رسانی بمردم، انبوه زندانيان سياسی وميليونها آواره جنگی، غارت منابع اقتصادی و آثارتاريخی، انهدام کامل زير بنای اقتصادی، صنايع آب، برق، جاده ها، پلها و کارخانه‌ها، انتقام جوئی‌های خيابانی، بمب گذاريها، هجوم مسلحانه به منازل مردم، آدم ربائيها، ناپديد شدن زنان و دختران، گرسنگی، فقر، فحشا، قحطی و بيکاری، شيوع بيماريهای ناشی از کمبود آب آشاميدنی، مواد غذائی و لوازم اوليه درمان و دارو ... ادامه
Loan Payment Calculator
(30 Years=360 Months, 25 Years=300, 20 Years=240, 15 Years=180 Months)
  Loan
  Principal
  Amount
Number
of
Months
Loan    
Interest    
Rate    
Monthly
Payment
(Principal + Interest)
%
تلويزيون دانشجو
Daneshjoo TV (Student TV)
Twitter: @DaneshjooTV
ABOUT US
"امپرياليسم جهانی"
سياستهای جنگ افروزانه، خونخوارانه، غارتگرانه و سودجويانه
Bahram Moshiri
Palestine Documentaries
www.DaneshjooTV.com | © 2011 | All Rights Reserved | DaneshjooTV@gmail.com