Around the World
The Battle of Algiers
زندگی ارنستو چه گوارا
رابرت کندی: سوريه و آمريکا
Election & Bernie Sanders
Is Israel a U.S. ally?
کوبانی: از زندگی تا ويرانی
Facts: West & Iraq War
NBC: Snowden's interview
U.S. Will Attack 7 Countries
Wesley Clark (4-Star General)
The Real News Network
Democracy Now
(Independent Global News)
نوزادان ناقص الخلقه در عراق
بعد از حملات شيميائی آمريکا
Jesse Ventura: U.S. Policies
Wall Street Uprising
Ronald Reagan's Tax Cuts
for the Rich People
Ron Paul: Anti-War
U.S. Bombing Policy in Syria
ISIS Eats Soldier's Heart
Facts: US War in Syria
Suicides Among U.S. Troops
Brutality in Bahrain (4 Videos)
کشتارآمريکا و انگليس در يمن
Brutality in Saudi Arabia
New Bloodbath in Egypt
وقايع بعد از انقلاب
"Palestine"
New in Daneshjoo TV
خاطرات و گفتگوها
اهداف اصلی تحریم های اقتصادی و سیاسی
امپریالیسم جهانی علیه کشورهایی که نوکر حلقه بگوش آنها نیستند
مرحله ۱- فشار اقتصادی شدید روی اقشار مختلف مردم، کمبود و گرانی مایحتاج روزمره، بروز فقر و مشکلات عدیده ناشی از فقر
مرحله ۲- فشار اقتصادی، سیاسی و تهدیدهای شدید نظامی روی رژیم حاکم در جهت فلج کردن رژیم در مقابل ملت تحت فشار خود
مرحله ۳- حکومت وقت زیر این فشارهای خورد کننده، برای بقاء خود دست به دامن ابر قدرت های دیگر میزند و در این میان گاهی با دادن برخی امتیازات اقتصادی و حتی سیاسی غلط و نابجا علیه مردم خود مرتکب اشتباهات اساسی میگردد
مرحله ۴- در این میان رسانه های امپریالیسم جهانی که روی رادیوها و تلویزیونهای مردم آن مملکت پخش میشوند بطور روزمره تا آنجا که ممکن باشد (توسط برخی روشنفکران خائن و اجیر شده همان کشور در خارج) اشتباهات اقتصادی و سیاسی دولت وقت را بزرگ کرده و مشکلات حاصله از تحریمها را فقط به حساب بی کفایتی و ضعف حاکمان وقت مملکت میگذراند و با نشان دادن فیلمهای تبلیغاتی و بظاهر فریبنده از آسایش، عشق و زندگی پر زرق و برق مردم و جوانان دیگر کشورها، مردم آن کشور را بیش از پیش علیه حکومت وقت تحریک میکنند
مرحله ۵- در اینجاست که مردم زیر تبلیغات بی امان امپریالیسم و اشتباهات رژیم و مشکلات اقتصادی، کمبودها، گرانیها و فقر حاصله، از حکومت موجود جدا میشوند. در واقع مردم به مرور مشکلات اقتصادی و سیاسی را از چشم حکومت و عدم کفایت حاکمان وقت میبینند، لذا به مرور مرگ حکومت خود را آرزو میکنند
مرحله ۶- دراین مرحله مردم به شدت ناراضی و جدا شده از حکومت دست به تظاهرات ضد حکومتی میزنند و شب نامه، مقالات و کتب انتقاد آمیز از حکومت توسط مردم، روزنامه نگاران و روشنفکران نگاشته میشود
مرحله ۷- رژیم وقت برای بقاء خود دست به مقابله علیه مردم خود میزند، دستش به خون ملتش آغشته میگردد و تعداد مخالفین وزندانیان سیاسی به شدت بالا میروند و در نتیجه تنفر مردم از حکومت بیشتر و بیشتر میگردد
مرحله ۸- دراین مرحله امپریالیسم جهانخوار برای گرفتن تایید مردم خود، برای ورود به جنگ و حمله نظامی و قتل و غارت آن کشور ، شروع به تبلیغات بسیار علیه حکومت و حتی علیه مردم آن کشور در رسانه های خود میکند تا ملت خودش نیز مرگ آن حکومت، نابودی آن کشور و حمله نظامی را آرزو و تایید کنند
مرحله ۹- حمله نظامی، جنایت، نابودی، تخریب و غارت آغاز میگردد و تبدیل آن کشور به کشوری مشابه بیافرا به وقوع میپیوندد
این سناریو و جنایات هولناک ضد انسانی را هم در عراق دیدیم و هم در لیبی وهم اکنون شاهد به وقوع پیوستن در سوریه و ایران هستیم
"ژنرالهای خائن و بيگانه پرست شاه"
ارتشبد حسين فردوست، ارتشبد عباس قره باغی و سپهبد ناصر مقدم
طراح و مسئول انهدام ارتش (ارتش پنجم دنيا)، ورود بيخطر آيت الله خمينی به ايران، اعدامها، سانسور سريع راديو تلويزيون و مطبوعات، بازسازی شکنجه خانه آريامهر(ساواک)، قدرت گيری آخوندهای دست پرورده شاه و سازماندهی جمهوری اسلام

سپهبد اميرحسين ربيعی (فرمانده نيروی هوائی) که يکی از خدماتش، نجات جان آيت الله خمينی بعد از سخنرانی تند ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ (۱۰ روز قبل از انقلاب) در بهشت زهرا بود که ايشان را از ميان ازدحام شديد و انبوه فشرده جمعيت در حالت خفگی و بيهوشی بوسيله هليکوپتر ارتش شاهنشاهی به بيمارستان هزار تختخوابی انتقال داد


مجموعه ای از ۲۱ ويدئوی مستند و تاريخی
شاه در۱۰ سال قبل از انقلاب تعداد مساجد ايران و آخوندها را ۷ برابر نمود
همکاری آيت الله خمينی و آيت الله منتظری با سپهبد ناصر مقدم فرمانده ساواک
اعدام تيمسار مقدم و پاکروان در آغاز انقلاب برای فاش نشدن اسرار ملاها
خيانت برخی از ژنرالهای شاه، نقدی از مسعود بهنود - خبرنگار
سريال مستند نارفيق در باره ارتشبد حسين فردوست - ۴ قسمت
ژنرال هويزر آمريکائی آمد و شاه را مثل موش مرده بيرون انداخت

اولين اقدام آخوندها - سانسور و خفقان کامل راديو تلويزيون و مطبوعات
مصاحبه تلويزيون جمهوری اسلامی با ارتشبد حسين فردوست - ۱۱ قسمت

 
Long Road to Hell
America in Iraq (by CNN)


نتايج اسفناک جنايات دشمنان عراق، ليبی‌ و سوريه
وعده‌های دروغين و پوشالی آزادی و دموکراسی، ايجاد ديکتاتوری مطلق و کشتار ميليونها انسان بيگناه، سانسور، خفقان، بی‌قانونی، نابودی کامل ارتش، پليس و ارگانهای امداد رسانی بمردم، انبوه زندانيان سياسی وميليونها آواره جنگی، غارت منابع اقتصادی و آثارتاريخی، انهدام کامل زير بنای اقتصادی، صنايع آب، برق، جاده ها، پلها و کارخانه‌ها، انتقام جوئی‌های خيابانی، بمب گذاريها، هجوم مسلحانه به منازل مردم، آدم ربائيها، ناپديد شدن زنان و دختران، گرسنگی، فقر، فحشا، قحطی و بيکاری، شيوع بيماريهای ناشی از کمبود آب آشاميدنی، مواد غذائی و لوازم اوليه درمان و دارو ... ادامه
Loan Payment Calculator
(30 Years=360 Months, 25 Years=300, 20 Years=240, 15 Years=180 Months)
  Loan
  Principal
  Amount
Number
of
Months
Loan    
Interest    
Rate    
Monthly
Payment
(Principal + Interest)
%
تلويزيون دانشجو
Daneshjoo TV (Student TV)
Twitter: @DaneshjooTV
ABOUT US
"امپرياليسم جهانی"
سياستهای جنگ افروزانه، خونخوارانه، غارتگرانه و سودجويانه
وقايع دوران پهلوی
"رضا پهلوی"
اشعار و سرودها
بيوگرافی و زندگی‌ نامه‌ها
اولين رئيس انرژی اتمی ايران
داعش و رهبر آنرا بهتر بشناسیم
سردار قاسم سليمانی و سپاه قدس
مسعود رجوی رهبر مجاهدين خلق
ابی در دوبی و ترانه خليج فارس
جمعه‌های فرهاد، زندگی‌نامه فرهاد
بيژن جزنی را بهتر بشناسيم
فرخ نگهدار و فدأئيان خلق
گفت و گو با ايرج پزشک زاد
هادی غفاری را بهتر بشناسيم
زندگی نامه محمود احمدی نژاد
شاه و رضا شاه را بهتر بشناسيم
فريدون فرخزاد را بهتر بشناسيم
صادق هدايت را بهتر بشناسيم
با بک خرمد ين و حمله اعراب
زندگی ارنستو چه گوارا
www.DaneshjooTV.com | © 2011 | All Rights Reserved | DaneshjooTV@gmail.com